Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnar, wraz z wiceminister sprawiedliwości Marią Ejchart, wyrazili głębokie zaniepokojenie funkcjonowaniem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (AWS). Ich zdaniem uczelnia, która miała być kuźnią kadr dla Służby Więziennej, stała się miejscem kształcenia kadr politycznych.

Kryzys w szkoleniu funkcjonariuszy Służby Więziennej

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, Adam Bodnar jasno przedstawił swoje stanowisko wobec AWS: „Chcemy przedstawić nasze obserwacje dotyczące funkcjonowania Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, która budzi nasze wątpliwości”. Minister podkreślił konieczność przywrócenia oryginalnej misji Centralnego Ośrodka Kształcenia Kadr Więziennictwa, z którego przekształcono AWS.

Wiceminister Maria Ejchart, odpowiedzialna za Służbę Więzienną, również nie szczędziła krytyki: „Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w wyniku zmian legislacyjnych, które toczyły się od 2018 roku, ze szkoły, która kształciła kadry więzienne, stała się akademią, która była kuźnią kadr politycznego wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj to jest szkoła, która nie kształci funkcjonariuszy”.

Brak odpowiedniego szkolenia SW

Maria Ejchart zwróciła uwagę na fakt, że mimo znacznych nakładów finansowych, AWS nie zaspokaja potrzeb Służby Więziennej. „Dzisiaj służba więzienna nie ma właściwie wykształconych funkcjonariuszy, którzy mogliby pełnić pracę w jednostkach podstawowych” – powiedziała Ejchart.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, płk Andrzej Pecka, dodał, że aktualnie około 6 tysięcy funkcjonariuszy nie ma przeszkolenia zawodowego, a kolejne 2 tysiące potrzebują przeszkolenia specjalistycznego.

Problemy z zarządzaniem i finansami

Wiceszefowa resortu sprawiedliwości podkreśliła również, że obecna struktura zarządzania AWS jest nietypowa dla uczelni mundurowych. Rektor AWS jest powoływany przez senat uczelni, a nie przez ministra nadzorującego daną służbę, co jest standardem w przypadku policjantów, strażaków czy wojskowych. „To jest zupełnie czymś wyjątkowym” – oceniła Ejchart.

Od 2019 roku budżet AWS wzrósł z ponad 7 milionów złotych do 150 milionów złotych w 2024 roku. Pomimo tego, uczelnia nie spełnia swojego podstawowego zadania, jakim jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowej ustawy, która zakłada powołanie Wyższej Szkoły Służby Więziennej. Ma to być uczelnia zawodowa, nadzorowana przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i ministra sprawiedliwości. „Chcemy zmienić nazwę uczelni na Wyższą Szkołę Służby Więziennej, która będzie przygotowywała do uzyskania stopnia oficerskiego” – zapowiedziała Ejchart.

Historia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości została powołana w 2019 roku, przekształcając Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Centralny Ośrodek powstał w 1951 roku i przez dekady był kluczowym miejscem kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. Głównym celem AWS miało być kontynuowanie tradycji szkolenia kadr więziennych, jednak według obecnego kierownictwa resortu sprawiedliwości, uczelnia odeszła od tej misji.

W ciągu ostatnich lat AWS otrzymała znaczne wsparcie finansowe i materialne, w tym liczne nieruchomości. Decyzje dotyczące przekazania tych nieruchomości, jak i sposób zarządzania funduszami, stały się przedmiotem kontrowersji i zarzutów o naruszenia prawne. Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza przywrócić pierwotne funkcje ośrodka, aby lepiej służyć potrzebom Służby Więziennej w Polsce.