W październiku ZUS przekazał do funduszy 1.692,67 mln zł w gotówce i obligacjach, z czego 1.667,17 mln zł w gotówce.

Od początku roku ZUS przekazał do funduszy 15.154,57 mln zł w gotówce a razem z obligacjami 16.067,00 mln zł.

ZUS nadal przekazuje OFE bieżące składki, natomiast zaległości reguluje poprzez emitowane przez Ministerstwo Finansów obligacje, zgodnie z ustawą o spłacie zadłużenia wobec funduszy emerytalnych.