3,1 tys. skarg do inspektorów pracy wpłynęło od zagranicznych pracowników w 2023 r. Jest ich 35 proc. więcej niż jeszcze w 2021 r. Tak wynika z Badania skarg i wniosków zgłaszanych do Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2021–2023.

W 2022 r. i 2023 r. zauważalnie wzrosła liczba cudzoziemców składających skargi.
„Z informacji przekazywanych przez inspektorów pracy wynika, iż dużym utrudnieniem przy rozpoznawaniu zgłoszeń od obcokrajowców jest składanie skarg w obcym języku lub przy wykorzystaniu translatorów nieprecyzyjnie tłumaczących rzeczywisty problem skarżącego” – wskazuje PIP.

O ile w 2021 r. i 2022 r. najwięcej skarg odnotowano w zakresie działalności dotyczącej usług administrowania, tak w 2023 r. przeważają te w obszarze budownictwa.
Zarzuty cudzoziemców (przede wszystkim obywateli Ukrainy i Białorusi) dotyczą głównie niewypłacenia wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, braku potwierdzenia na piśmie zawarcia umowy o pracę oraz niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Opracowała Urszula Mirowska-Łoskot
ikona lupy />
Liczba skarg składanych przez cudzoziemców / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe