Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę podlegają wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Podczas tych badań lekarz medycyny pracy może wydać zaświadczenie o konieczności noszenia okularów lub soczewek korygujących wzrok. W takim przypadku obowiązkiem pracodawcy jest ich refundacja.

Do tej pory pracownicy mogli liczyć wyłącznie na dofinansowanie do szkieł korekcyjnych. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r., pracodawcy muszą do 17 maja zrewidować przepisy wewnątrzzakładowe, tak aby możliwa była również refundacja soczewek. Pracodawcy mieli 6 miesięcy, licząc od 17 listopada 2023 r., na dostosowanie stanowisk pracy z monitorami ekranowymi do minimalnych wymagań BHP oraz zasad ergonomii. Jedną z kluczowych zmian wynikających z przepisów jest właśnie obowiązek zapewnienia szkieł kontaktowych, które korygują wzrok.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie soczewek?

Dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych oraz soczewek przysługuje wyłącznie pracownikom, którzy spędzają przed monitorem komputera przynajmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, czyli minimum 4 godziny. Informacja o tym fakcie musi pojawić się w skierowaniu na badania lekarskie z medycyny pracy. Dzięki temu lekarz będzie mógł stwierdzić, czy w danym przypadku występuje konieczność korekcji wzroku. Aby otrzymać dofinansowanie, specjalista wykonujący badanie powinien wydać zalecenie dotyczące noszenia soczewek.

Obowiązek refundacji szkieł kontaktowych obowiązuje już od 17 listopada 2023 r. Początkowo z dofinansowania mogły skorzystać tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę po tym terminie. Od 17 maja br. prawo ubiegania się o refundację będzie dotyczyć wszystkich pracowników, którzy spełniają warunek 4 godzin pracy przed monitorem i otrzymali zalecenie od lekarza.

Po uzyskaniu zaświadczenia, najlepiej skontaktować się z działem HR w swojej firmie i zapytać w jaki sposób można uzyskać dofinansowanie. Możliwość wnioskowania o refundację musi znaleźć się w postanowieniach regulaminowych zakładu pracy.

Jak często można ubiegać się o refundację?

Co jeśli pracownik zauważy pogorszenie wzroku, a najbliższe badania profilaktyczne odbędą się dopiero za kilka lat? W takim przypadku może poprosić pracodawcę o skierowanie na badania. Jeśli w ich trakcie lekarz potwierdzi przypuszczenia pracownika, wystawi stosowne zalecenie.

Należy zaznaczyć, że pracodawca nie może ograniczać częstotliwości dofinansowania. Jeśli wada wzroku pracownika postępuje szybko, za każdym razem ma on prawo ubiegać się o refundację, niezależnie od tego, ile czasu minęło od poprzedniej. Warto jednak dodać, że jeśli wada wzroku nie uległa zmianie, ale pracownik uszkodził okulary lub soczewki, pracodawca nie musi dokonywać refundacji kolejnych zakupów. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy pracownik dostał dofinansowanie do okularów, a po czasie chciałby wymienić je na soczewki ze względu na swój komfort.

Ile wynosi dofinansowanie do soczewek i okularów?

Przepisy nie wskazują konkretnej kwoty dofinansowania. Wysokość dopłaty jest zatem ustalana indywidualnie przez zakład pracy. W zależności od jego wielkości i możliwości finansowych, jest to zwykle od 50 do 80 proc. ceny szkieł korekcyjnych lub soczewek. Dofinansowanie może być też ustalone kwotowo, np. 300 lub 400 zł. Sama procedura w większości firm wygląda podobnie. Pracownik musi zakupić szkła korekcyjne lub soczewki i poprosić o wystawienie faktury na dane firmy. Następnie dokument należy dostarczyć do działu HR, który zwróci całość lub część kosztów.

Należy dodać, że kwota dopłaty jest zwolniona z podatku dochodowego i składek ZUS, o ile pracownik otrzymał zalecenie dotyczące noszenia soczewek lub okularów od lekarza medycyny pracy.