Honorowy dawca krwi może liczyć na wiele przywilejów. Oprócz ulgi podatkowej w rozliczeniu rocznym PIT przysługuje mu zwrot straconego zarobku, zwrot kosztów przejazdu do jednostki, w której oddają krew oraz posiłek regeneracyjny. Poza tym ma prawo do dodatkowych dwóch dni wolnego.

Obowiązujące w Polsce przepisy w dużym stopniu nagradzają honorowych dawców krwi. Dwa dodatkowe dni wolnego przysługują im od 2021 roku, gdy zaczęła obowiązywać Ustawa covidowa. Wcześniej dawcy mieli wolne tylko w dniu, w którym oddawali krew. Choć zwiększony wymiar zwolnienia miał obowiązywać jedynie w okresie epidemii, ustawodawca zadecydował o wprowadzeniu tych przepisów na stałe.

Jak uzyskać dwa dodatkowe dni urlopu?

Według obowiązującego prawa, honorowy dawca krwi może liczyć na dwa dni wolnego za każdą donację. Zwolnienie od pracy oraz od wykonywania czynności służbowych przysługuje wyłącznie w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Warto jeszcze dodać, że osoby zaliczone w poczet krwiodawców, muszą odbywać okresowe badania lekarskie, za które również należy się im dzień urlopu.

Dni wolne za oddanie krwi są niezbędne dla regeneracji organizmu po wysiłku. Aby jednak móc z nich skorzystać, konieczne jest dostarczenie pracodawcy zaświadczenia. Jest ono wydawane przez centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w którym osoba oddawała krew. Pracownik musi też wcześniej poinformować pracodawcę o planowanym oddaniu krwi. Ten z kolei ma obowiązek udzielić zwolnienia. Osoby, które przedstawią zaświadczenie, zachowują prawo do pensji za czas nieobecności.

Ile dni wolnych można uzyskać w ciągu roku?

Pracownicy, którzy oddają krew kilka razy w ciągu roku, mogą zastanawiać się, czy w każdym przypadku przysługują im dwa dni urlopu. Okazuje się, że tak. Ustawodawca nie limituje dni wolnych, co oznacza, że osoba za każdym razem nabywa uprawnienie do dodatkowego wolnego.

Pracodawca nie może narzucić pracownikowi wykonywania pracy w dniu wolnym za oddanie krwi, bowiem istnieje ryzyko, że nie nastąpiła u niego pełna regeneracja sił, co wiąże się z istnieniem zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. To, czy pracownik skorzysta z wolnego jest jednak jego indywidualną decyzją.

Co jeśli stan zdrowia osoby nie pozwala jej oddać krwi? W takim przypadku stacja krwiodawstwa powinna wystawić zaświadczenie, w którym zostanie wykazany czas spędzony przez pracownika na badaniach. Dokument ten należy przedłożyć pracodawcy, w celu usprawiedliwienia absencji. Należy dodać, że wspomniane dwa dni wolnego nie mogą zostać wykorzystane w innym terminie niż dzień oddania krwi i kolejny.