Wprowadzone w ubiegłym roku nowe zasady wynagrodzeń dla celników na zwolnieniu lekarskim zmniejszyły ich absencję o ponad 20 proc. - wynika z przedstawionych w środę w Sejmie danych Ministerstwa Finansów.

Sejmowa komisja finansów przyjęła w środę przygotowaną przez resort finansów ocenę funkcjonowania rozwiązań dotyczących zasad ustalania wysokości uposażeń funkcjonariuszy celnych należnych w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

W dokumencie wskazano, że 1 kwietnia 2015 r. wprowadzono nowe zasady wypłaty wynagrodzeń celnikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich, zbliżając je do zasad obowiązujących w systemie powszechnym. Zdecydowano m.in., że funkcjonariusz celny przebywający na zwolnieniu otrzymuje 80 proc. uposażenia, a nie 100 proc., jak dotychczas. Od zasady tej wprowadzono wyjątki, np. w przypadku, gdy zwolnienie związane jest z wypadkiem w drodze do pracy celnik dostaje pełną pensję.

"O skuteczności rozwiązań zawartych w ustawie może świadczyć spadek liczby dni absencji chorobowej funkcjonariuszy celnych" - poinformowało MF. Z danych ministerstwa wynika, że od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. liczba zwolnień lekarskich w Służbie celnej wyniosła 321 003 dni, a w analogicznym okresie do 31 marca 2016 r. - 250 602 dni.

"Oznacza to spadek liczby dni zwolnień lekarskich o 70 401 dni, tj. o 21,93 proc. Liczba dni zwolnień lekarskich w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza celnego w okresie przed wejściem w życie nowych regulacji wynosiła 23 dni, a w okresie pierwszego roku funkcjonowania nowych regulacji - 18 dni" - wyjaśniono.

Dodano, że środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia wypłat dla celników na zwolnieniach lekarskich w wysokości 6 mln 132 tys. 725 zł zostały przekazane na fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celnej, co wzmocniło system motywacyjny w SC.