Nie możemy udawać, że sytuacja rodzin, które otrzymały pieniądze z nowego programu, nie poprawiła się – mówią samorządy. I zapowiadają cięcia innych świadczeń.
Już ponad 1,6 mln decyzji przyznających 500 zł na dziecko wydały gminy. Jednocześnie wiele rodzin, które już otrzymały lub lada chwila otrzymają pieniądze z rządowego programu, korzysta też z pomocy społecznej. Przepisy wskazują co prawda, że świadczenie wychowawcze nie wlicza się do kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków, jednak w przypadku tych celowych niektóre samorządy zamierzają postąpić inaczej: przy rozpatrywaniu wniosków będą uwzględniać to, że sytuacja ekonomiczna rodzin pobierających 500 zł na dziecko się poprawiła. Zdaniem Bartosza Marczuka, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, takie zachowanie jest racjonalne. – Nie powinno bowiem dochodzić do sytuacji, gdy osoba faktycznie potrzebująca pomocy jej nie otrzyma, podczas gdy zostanie ona przyznana rodzinie uprawnionej do innych świadczeń – uważa Marczuk.
Własne zasoby