Jeśli matka starająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wyszła w tym roku za mąż, musi podać dochody zarówno swoje, jak i męża sprzed dwóch lat.
Co do zasady, w tym roku przy ubieganiu się o 500 zł na najstarszego potomka, liczone są dochody z 2014 r. Wskazuje na to art. 48 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195). Przyjęcie takiego rozwiązania było konieczne, bo w momencie uruchamiania rządowego programu urzędy skarbowe nie dysponowały jeszcze pełnymi danymi o wysokości dochodów osiągniętych przez rodziców w ubiegłym roku.
W przypadku rodziców pozostających w związku małżeńskim wymagana jest wysokość zarobków z roku bazowego obydwojga z nich. Wielu z nich jest jednak zdziwionych, że w sytuacji, gdy w 2014 r. nie byli jeszcze związani z małżonkiem, i tak jego dochody będą uwzględniane przy sprawdzaniu spełniania kryterium dochodowego na pierwsze dziecko (800 zł lub 1200 zł). Może się więc zdarzyć, że jego zarobki spowodują przekroczenie progu i odmowę przyznania świadczenia wychowawczego.