Od 1 czerwca 2016 roku zasiłki dla bezrobotnych powinny ulec waloryzacji. Jednak w tym roku, podobnie jak w 2015, nie nastąpiła podwyżka świadczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji (ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001) i tak jak co roku powinna ona nastąpić 1 czerwca na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.

Jednak w tym roku powtarza się sytuacja z 2015 roku>> Jak bowiem wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2015 roku, wskaźnik z 2015 roku w stosunku do 2014 roku wyniósł 99,1. Oznacza to spadek cen o 0,9 proc., a waloryzacji nie dokonuje się, gdy średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

W związku z tym wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 21 czerwca 2016 roku do 31 maja 2017 roku wyniesie tyle samo, co w okresie od 1 czerwca 2015 do 31 maja 2016 roku, czyli (brutto):

  • obniżony zasiłek dla bezrobotnych (80 proc.) - 664,90 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 522,10 zł;
  • podstawowy zasiłek dla bezrobotnych (100 proc.) - 831,10 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 652,60 zł;
  • podwyższony zasiłek dla bezrobotnych (120 proc.) - 997,40 zł przez okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, potem - 783,20 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych przeczytasz tutaj>>

A jak jest wyliczany dowiesz się tutaj>>