Stwierdzenie, że system ochrony zdrowia w Polsce nie funkcjonuje tak, jak tego oczekują obywatele, to banał. Podobne uwagi w stosunku do swoich instytucji jednak wygłaszają także Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy. Prawda jest taka, że nasz ustawodawca niewiele może poradzić: opieka zdrowotna jest niedofinansowana i porównywanie naszego systemu do tego funkcjonującego chociażby w Holandii nie ma sensu.Oczywiście można powiedzieć, że należy zwiększyć wydatki na ochronę zdrowia. W tej sytuacji jednak równocześnie trzeba by było drastycznie zmniejszyć wydatki na inne cele: edukację, obronność, pomoc społeczną (a nawet zlikwidować epokowe dzieło rządu Prawa i Sprawiedliwości – program 500 plus!).