W przyszłym roku zmieni się tzw. okres zasiłkowy. Obecnie prawo do świadczeń rodzinnych jest ustalane od września do sierpnia następnego roku. Od przyszłego roku będą wypłacane od listopada do października. Między innymi takie zmiany wprowadziła uchwalona przez Sejm 17 października 2008 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Senatorowie wprowadzili do niej zmiany o charakterze redakcyjnym. Przesunięcie tego okresu pozwoli gminom na wydanie w terminie decyzji o prawie do świadczeń rodzinnych osobom utrzymującym się z gospodarstwa rolnego. Obecnie gminy muszą czekać do ostatnich dni września, aż GUS ogłosi wysokość przeciętnego dochodu z pracy w tym gospodarstwie. Trwający obecnie okres zasiłkowy zostanie wydłużony do 31 października 2009 r. Ustawa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.