Kobiety urodzone w 1949 roku, które nabędą w 2009 roku prawo do emerytur z OFE, do ukończenia 65 lat będą otrzymywać emeryturę okresową. Świadczenia wypłaci im ich OFE, a do domu dostarczy, wraz z emeryturą z I filaru, ZUS. Tak wynika z przyjętej 17 października przez Sejm ustawy o emeryturach kapitałowych. Senat zgłosił do niej jedynie poprawki redakcyjne. Emerytura okresowa będzie wyliczona na podstawie tablic trwania życia wspólnych dla mężczyzn i kobiet. Jeśli członek OFE umrze w okresie wypłaty, pozostały kapitał odziedziczą osoby przez niego wskazane. Emerytura okresowa będzie waloryzowana. Osoba 65-letnia przeniesie kapitał z OFE do odrębnego zakładu emerytalnego. Ten przyzna jej świadczenie dożywotnie. Emeryci będą kupować w zakładach wyłącznie dożywotnią emeryturę indywidualną. Nie będzie ona waloryzowana, ale emeryci będą mieć prawo do zysków, jakie osiągnie ich zakład.

Ustawa przewiduje też uchylenie ust. 2a w art. 103 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Osoby, które mają przyznane emerytury przez ZUS, ale nie mają ich wypłacanych, bo nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, nabędą więc prawo do otrzymywania tego świadczenia. Ustawa ma zacząć obowiązywać 14 dni od daty ogłoszenia.