Właściciel psa asystującego, który wyposaży go w uprząż oraz legitymuje się certyfikatem potwierdzającym umiejętności zwierzęcia i zaświadczeniem o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, będzie mógł wejść z nim do obiektów użyteczności publicznej, w tym np. do urzędów, banków, sklepów i restauracji. Tak wynika z ustawy z 17 października 2008 r., o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, którą przyjął Senat.

Senatorowie wnieśli poprawki do projektu mające charakter porządkowy. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia.

Nowela przewiduje, że jeśli pies wyrządzi szkody w obiektach użyteczności publicznej, odpowiedzialność za nie poniosą osoby niepełnosprawne. Przepisy nie zobowiązują ich jednak do zakładania psom kagańca lub prowadzenia ich na smyczy.