O stanowisko kierownicze w samorządzie będzie mogła ubiegać się także osoba prowadząca firmę przez trzy lata o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. Liczba zatrudnianych doradców i asystentów będzie uzależniona od liczby mieszkańców w danej gminie. Takie m.in. poprawki wprowadzili senatorowie do uchwalonej 24 października 2008 r. przez Sejm ustawy o pracownikach samorządowych. Wprowadza ona ponadto obowiązek zatrudnienia sekretarza na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Do tej pory możliwość ich zatrudniania miały tylko gminy i powiaty. Zmieni się też stosunek nawiązywania pracy z sekretarzem. Nie będzie on już zatrudniany przez radę gminy na zasadzie powołania, ale na podstawie umowy o pracę z wójtem.

Sekretarz nie będzie też mógł należeć do żadnej partii politycznej. Termin wejścia w życie ustawy przewidziany jest na 1 stycznia 2009 roku.