Sejm nie odrzucił weta prezydenta do nowelizacji tzw. ustawy kominowej.
Wynagrodzenia osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach w spółkach z większościowym udziałem Skarbu Państwa nadal nie będą mogły przekraczać 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kw. poprzedniego roku. W przyszłym roku będzie to kwota około 19-20 tys. zł (w III kw. tego roku płaca ta wyniosła 3181,46 zł). Z kolei pensje menedżerów zatrudnionych w spółkach pośrednio kontrolowanych przez spółki Skarbu Państwa nie przekroczą 4-krotności przeciętnej płacy (około 12,5-13 tys. zł).
Ich wynagrodzenia nie będą mogły być wyższe, bo Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do projektu nowelizacji ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zgodnie z projektowanymi zmianami pensje członków zarządu państwowych spółek miała ustalać rada nadzorcza. Minister skarbu lub walne zgromadzenie miały mieć prawo do ich obniżenia, gdyby uznali, że menedżerowie nie podejmują żadnych działań, dzięki którym ro0śnie wartość firmy.