Rząd ma rok na ocenę funkcjonowania przepisów dotyczących świadczenia wychowawczego. Dopiero po tym okresie mogą zapaść decyzje co do możliwości przyznawania pieniędzy także na dzieci, które ukończyły 18 lat. O przyszłości rządowego programu 500 plus wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed mówił podczas spotkania w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Wskazywał, że dotychczasowa realizacja projektu (do tej pory przyjęto 2,5 mln wniosków, wydano 1 mln decyzji) przebiega zadowalająco. Doprecyzowania wymaga natomiast kwestia związana z tym, aby pieniądze wypłacane rodzicom nie podlegały egzekucji. Bo mimo jednoznacznego wskazania ze strony resortu zdarzają się przypadki, że komornicy zajmują świadczenia.
Przygotowywana jest też zmiana przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która ma spowodować, że świadczenie wychowawcze nie będzie brane pod uwagę przez sądy w wyrokach ustalających wysokość alimentów.