Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kwietniu br. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,8 proc. r/r. Polscy pracownicy w firmach zatrudniających powyżej 9 osób, mogą także cieszyć się z rosnących płac. W ubiegłym miesiącu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r i wyniosło 4313,57 zł. Wyniki te potwierdzają bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Sprzyja temu okres wiosenny i prace sezonowe, które generują miejsca pracy. Jednak utrzymanie tej dobrej sytuacji będzie możliwe jedynie przy stabilnym wzroście PKB.

2,8 procentowy wzrost zatrudnienia w kwietniu to dobry wynik, który potwierdza utrzymującą się dobrą sytuację na polskim rynku pracy.

Najnowsze dane dotyczące zatrudnienia są kontynuacją pozytywnego trendu, z którym mamy do czynienia od kilkunastu miesięcy. Jesteśmy w trakcie sezonu wiosennego, dla którego charakterystyczny jest wzrost zatrudnienia. Cały czas powstają dodatkowe, sezonowe miejsca pracy, a przed nami jeszcze boom wakacyjny. Jednak, żeby poprawa na rynku pracy była trwała, wymaga ona stabilnego wzrostu PKB, przekraczającego poziom 3%. Biorąc pod uwagę ostatnie szacunki GUS za pierwszy kwartał odnotowaliśmy spowolnienie wzrostu gospodarczego, a co najbardziej niepokoi to, że nastąpiło to w wymiarze inwestycyjnym, który jest kluczowym czynnikiem dla powstawania nowych miejsc pracy – mówi Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

Obok wzrastającej liczby miejsc pracy, polscy pracownicy zatrudnieni w firmach zatrudniających powyżej 9 osób, mogą cieszyć się z rosnących płac. W kwietniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6% r/r i wyniosło 4313,57 zł, co jest wynikiem zdecydowanie wyższym niż wskazywały prognozy.

Utrzymująca się niska stopa bezrobocia wpływa na większe poczucie stabilizacji zawodowej u Polaków. To powoduje, że są oni odważniejsi, nie boją się zmiany zatrudnienia, a przy tym oczekują podwyżek. A wzrost płac w Polsce może okazać się kluczowy dla przyszłości polskiego rynku pracy, bowiem w największym stopniu może wpływać na zahamowanie procesów emigracyjnych. Z naszych badań wynika, że dziś co 5 pracownik rozważa wyjazd za granicę, a główną motywacją dla 79% badanych są perspektywy ponad 3-krotnie wyższych wynagrodzeń. Dlatego polscy pracodawcy, aby zatrzymać odpływ najlepszych kadr, powinni oferować swoim pracownikom jak najlepsze warunki finansowe – mówi Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service.