Firmy nie chcą płacić składek na ubezpieczenie społeczne. To zaś powoduje, że do ZUS trafia mniej środków, niż powinno. Okazuje się, że dwie na trzy skontrolowane osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło faktycznie pracowały na zlecenie. Organ zwraca też uwagę na przypadki nieprawidłowości w zakresie wykonywania pracy przez zleceniobiorców na rzecz własnego pracodawcy. O możliwości oskładkowania wszystkich umów o dzieło będzie dzisiaj w Sejmie dyskutować Rada Ochrony Pracy.
Przyczynkiem do zajęcia się sprawą jest raport dotyczący skutków dla budżetu państwa zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi i zatrudnianie w szarej strefie. Dokument ten został przygotowany przez Ministerstwo Finansów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Główny Urząd Statystyczny i Państwową Inspekcję Pracy.
W 2015 r. zakład przeprowadził 81,2 tys. kontroli płatników, w tym było 75,6 sprawdzeń planowych oraz 5,6 tys. pozaplanowych. ZUS generalnie kontroluje płatników według harmonogramu. W efekcie tego zaledwie 6,89 proc. ogółu przeprowadzonych kontroli płatników składek stanowiły te pozaplanowe, a przeprowadzono też 338 postępowań wyjaśniających. To niewiele, jeśli się weźmie pod uwagę 14,8 mln osób ubezpieczonych. A właśnie tutaj zaczynają się problemy.