Za uchwałą o przyjęciu zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych bez poprawek głosowało 89 senatorów. Nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz nowela trafi do podpisu przez prezydenta. Ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

Nowelizacja znacznie rozszerza krąg osób, które mogą otrzymywać informacje o składkach ubezpieczeniowych drogą elektroniczną.

Obecnie możliwość taką mają tylko członkowie służby zagranicznej. Od nowego roku taką otrzymają ją również wszystkie inne osoby, jeżeli wyrażą na to zgodę.

Przesłana informacja będzie musiała być opatrzona ważnym, tzw. kwalifikowanym podpisem osoby odpowiedzialnej w firmie pracodawcy za przekazywanie takich dokumentów.

Uproszczone zostały także zasady informowania ubezpieczonego o przekazywanych przez płatnika co miesiąc danych dotyczących m.in. zestawienia należnych składek w podziale na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Obydwie zmiany usprawnią działanie jednostek odpowiedzialnych w firmie za przekazywanie stosownych dokumentów ubezpieczonym i ograniczą koszty ich dystrybucji.