Niewłaściwa opieka, złe warunki bytowe i zbyt mała liczba personelu to najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane przez wojewodów sprawdzających placówki opiekuńcze.
Wykryte niedawno nieprawidłowości w funkcjonowaniu prywatnego Domu Opieki w Trzciance, w którym dochodziło do znęcania się nad mieszkańcami, nie są odosobnionym przypadkiem. Jak wynika z kontroli przeprowadzanych w tego typu placówkach przez wojewodów, często nie zapewniają one odpowiedniej opieki przebywającym w nich seniorom. Zdaniem wojewodów konieczne jest wprowadzenie dla domów opieki dodatkowych standardów, bo obecnie nie muszą one spełniać tak restrykcyjnych wymogów, jak domy pomocy społecznej (DPS). Potrzebne jest też zwiększenie sankcji nakładanych na te placówki, które działają nielegalnie.
Na bakier z dokumentacją