Od 1 września 2016 r. zmienią się zasady nawiązywania stosunku pracy. Firma będzie mogła dopuścić zatrudnianego do wykonywania obowiązków dopiero po podpisaniu umowy lub przedstawieniu na piśmie ustaleń co do jej rodzaju, warunków oraz stron takiego kontraktu. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy z 13 maja 2016 r., którą na ostatnim posiedzeniu uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu.
Przyjęte przez posłów rozwiązania ograniczą możliwość obchodzenia przepisów kodeksu pracy i zatrudniania na czarno. Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki zatrudnienia należy potwierdzić na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez podwładnego. Taka regulacja ułatwia obchodzenie prawa. W razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy zatrudniający twierdzą, że nie podpisali z danymi osobami umowy, bo to ich pierwszy dzień w pracy (to tzw. syndrom pierwszej dniówki).
– W ten sposób ten pierwszy dzień dla wielu zatrudnionych trwa tygodniami, miesiącami, a czasem latami – podkreślała Barbara Bartuś, poseł sprawozdawca projektu nowelizacji (klub PiS).
Usunięcie takiej luki w prawie poparły wszystkie kluby parlamentarne, choć niektóre zgłaszały zastrzeżenia do rządowych propozycji. Izabela Mrzygłocka (klub PO) wskazywała, że pracodawcy w porozumieniu z zatrudnionymi nadal będą mogli obchodzić prawo.
– W umowie, która będzie sporządzona przed podjęciem pracy, można przecież wpisać aktualną datę dopiero w trakcie kontroli inspektorów, a to tylko jeden z możliwych sposobów oszukiwania – podkreślała posłanka.
– Nie jesteśmy w stanie uregulować wszystkich sytuacji, zwłaszcza w przypadku gdy pracownik godzi się na obchodzenie prawa. Ta nowelizacja ułatwi mu jednak bronienie się przed tym – wyjaśnił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił także nowelizację kodeksu pracy w sprawie prac wzbronionych kobietom. Obecnie zgodnie z art. 176 k.p. nie wolno ich zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Przepis ten dotyczy wszystkich pracownic, a nie tylko tych w ciąży lub karmiących piersią. Komisja Europejska uznała, że taka regulacja nie zapewnia równouprawnienia płci. Po zmianach art. 176 k.p. będzie dotyczył tylko ciężarnych lub karmiących piersią. Na jego podstawie zostanie wydane rozporządzenie zawierające wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla takich pracownic (m.in. przy przenoszeniu ciężarów itp.). Z kolei prace wzbronione pozostałym kobietom zostaną ujęte w rozporządzeniu z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 ze zm.).
Etap legislacyjny
Uchwalone ustawy trafią do Senatu