Nowelizacja ustawy - o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Za nowelizacją głosowało 85 senatorów, jeden wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z istniejącymi zapisami, emerytowani funkcjonariusze po podjęciu służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym mieli zawieszaną emeryturę na ich wniosek.

Tymczasem, emerytowani funkcjonariusze przyjmowani do wszystkich pozostałych służb są obligatoryjnie pozbawiani świadczeń na czas ponownego podjęcia pracy.

Z emerytury do różnych służb (m.in. policji, Państwowej Straży Pożarnej, ABW, BOR, Straży Granicznej) wróciło w ostatnim czasie 131 osób. W przypadku CBA były to dwie osoby.