Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych został częściowo zmieniony w wyniku uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Resort zdrowia uwzględnił propozycje zmiany do art. 15, który wzbudzał najwięcej kontrowersji w środowisku medycznym, bo ustalał zakaz spotykania się wybranych grup pracowników w godzinach pracy z przedstawicielami firm handlowych i medycznych. W zmienionej wersji rozporządzenia zakaz ten został ograniczony wyłącznie do lekarzy. Nie będzie natomiast stosowany do farmaceutów.

Resort zdrowia zgodził się także na rozszerzenie formuły ostrzeżenia zamieszczanego wraz z reklamą. Obok sformułowania, że przed użyciem leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą będzie musiało być dołączone stwierdzenie, że każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża życiu lub zdrowiu.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia. Przepisy dotyczące zakazu spotkań lekarzy z przedstawicielami firm medycznych zaczną obowiązywać od 1 grudnia. Natomiast art. 12 pkt 1 dotyczący zakazu emisji reklamy leków na 20 minut przed i po audycjach popularnonaukowych wejdzie w życie od 1 stycznia 2009 r.