Wzrost uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od około 15,2 proc. do 25,4 proc. w stosunku do 1 marca 2023 r. przewiduje projekt rozporządzenia MON ws. stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, opublikowany w środę, 7 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Podwyżki obowiązują od 1 stycznia 2024 r. z wyrównaniem po wejściu w życie nowej siatki płac.

W obliczu rosnących wyzwań geopolitycznych, Polska stawia na wzmocnienie swoich sił zbrojnych, nie tylko poprzez modernizację sprzętu, ale i poprzez inwestycje w najcenniejszy zasób - ludzi. Projekt rozporządzenia, ogłoszony przez MON, ma na celu nie tylko zwiększenie atrakcyjności kariery wojskowej, ale także docenienie poświęcenia i pracy żołnierzy zawodowych.

Podwyżki w wojsku 2024

Podwyżki o 20 proc. dla pracowników sfery budżetowej, w tym również dla służb mundurowych (dla nauczycieli będzie to 30 proc.) przewiduje ustawa budżetowa, podpisana przez prezydenta i skierowana w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego . W ustawie budżetowej wskazano, że wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej zwiększył się od 1 stycznia br. o 20 proc. – z 1.740,64 zł do 2 088,77 zł. Najniższe uposażenie szeregowego zawodowego zwiększy się z 4960 zł do kwoty 6 tys. zł brutto (o 1040 zł).

Jest to akty wykonawczy do art. 437 ust. 4 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Podwyższenie kwoty bazowej od 1 stycznia 2024 r. do wysokości 2.088,77 zł i pozostawienie wielokrotności kwoty bazowej na dotychczasowym poziomie 4,43 spowodowało wzrost przeciętnego uposażenia do kwoty 9253,25 zł brutto (średnio o kwotę 1542,21 zł).

W tym projekcie zaproponowano podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego średnio od około 15,2 proc. do około 25,4 proc.

Podwyżki w armii – jakie kwoty?

W rezultacie od 1 stycznia 2024 roku uposażenie zasadnicze żołnierzy zawodowych zwiększy się - po wejściu w życie tych regulacji - od 1040 zł do 2750 zł w stosunku do uposażeń zasadniczych obowiązujących od 1 marca 2023 r.

Podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego kształtować się będzie następująco:

- dla oficerów starszych: od 15,2 proc. do 20,8 proc. (od 1.500 zł do 2.750 zł);

- dla oficerów młodszych: od 22,5 proc. do 25,4 proc. (od 1.600 zł do 1.740 zł);

- dla podoficerów starszych: od 20,3 proc. do 22,3 proc. (od 1.350 zł do 1.1420 zł);

- dla podoficerów młodszych: od 21,2 proc. do 25,4 proc. (od 1.260 zł do 1 440 zł);

- dla szeregowych: od 20,8 proc. do 23,3 proc. (od 1.040 zł do 1.170 zł).

Co z dodatkami za długoletnią służbę wojskową?

Podwyższenie poszczególnych stawek uposażeń zasadniczych żołnierzy zawodowych, skutkować będzie również podwyższeniem otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych kwot dodatków za długoletnią służbę wojskową. Ponadto wzrost najniższego uposażenia szeregowego zawodowego z 4.960 zł do kwoty 6.000 zł spowoduje zwiększenie m.in. gratyfikacji urlopowej i wielu innych należności, które są obliczane od uposażenia.