Jeśli pierwszy potomek 1 lipca skończy 18 lat, jego młodszy brat lub siostra będą mieli przyznane 500 zł tylko do końca czerwca. Taki sposób postępowania w przypadku ustalania prawa do wsparcia z rządowego programu 500 plus wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Co do zasady skończenie przez pierwsze dziecko w rodzinie 18 lat oznacza, że status ten przejmie automatycznie drugi w kolejności potomek. Aby rodzic mógł kontynuować pobieranie na niego 500 zł, musi zostać spełnione wynoszące 800 zł lub 1200 zł kryterium dochodowe. Jeśli jest ono przekroczone, świadczenie wychowawcze przestanie przysługiwać. Nie następuje to z dniem skończenia 18 lat przez pierwszego potomka (np. 11 czerwca 2016 r.), bo prawo do wsparcia na drugie dziecko będzie zachowane do końca tego właśnie miesiąca.
Niektóre gminy mają jednak wątpliwości, jak postępować w sytuacji, gdy najstarszy syn lub córka osiąga pełnoletniość pierwszego dnia danego miesiąca, np. 1 lipca. Jak wyjaśnia resort rodziny, w takich przypadkach świadczenie wychowawcze na drugie dziecko nie powinno zostać w ogóle przyznane za lipiec, tylko do 30 czerwca. Jest to związane z tym, że zgodnie z art. 112 kodeksu cywilnego, jeśli dziecko obchodzi 18. urodziny 11 maja, to osiąga ten wiek z upływem 10 maja. Analogicznie jeśli następuje to 1 lipca, to osiągniecie pełnoletniości następuje 30 czerwca. Wystarczy więc, że urodziny starszego potomka przypadają na drugi dzień danego miesiąca i wtedy młodszy brat lub siostra zachowuje prawo do świadczenia do jego końca.
Reklama
– Mamy sporo decyzji przyznających świadczenia w sytuacji, gdy starsze dziecko w tym pierwszym okresie wypłaty pieniędzy z programu 500 plus kończy 18 lat. Zdarza się, że rodzice otrzymają pomoc finansową tylko za jeden lub dwa miesiące – mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

Reklama
Jednocześnie zachowanie prawa do świadczenia za dany miesiąc, gdy starsze rodzeństwo osiąga pełnoletność, nie ma wpływu na jego wysokość. Wynika to wprost z przepisów ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195), która przewiduje, że świadczenie jest podzielne i płacone w niepełnej kwocie wyłącznie w trzech przypadkach. Następuje to w miesiącu, w którym przychodzi na świat dziecko kwalifikujące się do programu 500 plus lub dochodzi do skończenia przez pierwszego potomka 18 lat (o ile rodzina była uprawniona do pobierania 500 zł na niego) oraz w sytuacji, gdy sąd ustalił naprzemienną opiekę nad małoletnim.
W każdym innym przypadku – np. śmierci dziecka czy skierowania go do pieczy zastępczej – świadczenie wychowawcze jest wypłacane w pełnej kwocie za miesiąc, w którym nastąpi dane wydarzenie.