Nie bardzo rozumiem, czym różni się ubezpieczenie zdrowotne od chorobowego, a zwłaszcza co ma wspólnego składka chorobowa ze świadczeniami wynikającymi z macierzyństwa – pisze pani Marta. – Jaka jest różnica między tymi świadczeniami – pyta czytelniczka
Składki na ubezpieczenie chorobowe często mylone są z ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Warto je rozróżniać, gdyż wynikają z nich zupełnie różne uprawnienia. Do tego jeszcze z części profitów wynikających z ubezpieczenia chorobowego nie można skorzystać, jeśli nie ma się ubezpieczenia zdrowotnego.
Ubezpieczenie zdrowotne to składka, która jest przekazywana do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeśli ją opłacamy, korzystamy z publicznej opieki medycznej. Co to oznacza? Gdy zachorujemy, musimy wykonac badania, prześwietlenia, zaszczepić dziecko – idziemy do publicznej przychodni, a za świadczenia zapłaci NFZ. Tak samo za pobyt w szpitalu, opiekę pielęgniarską i niektóre zabiegi stomatologiczne (także za protezę raz na pięć lat i naprawę raz na dwa lata). Zatem gdybyśmy np. złamali nogę, to należy nam się – w zależności od sytuacji – darmowa wizyta u lekarza pierwszego kontaktu bądź specjalisty, potrzebne badania i prześwietlenia, leczenie szpitalne, refundacja części leków, a także rehabilitacja. Gdyby takie leczenie nie pomogło, mamy jeszcze prawo do częściowo odpłatnego leczenia uzdrowiskowego oraz materiałów pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, takich jak: kule, aparaty ortopedyczne, protezy, wózek. A na starość lub z powodu niedołężności – opiekę pielęgnacyjną oraz pobyt w placówkach opiekuńczo-leczniczych.
Natomiast kobietom w ciąży i po porodzie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje opieka nad płodem i noworodkiem.
To tylko przykłady, szczegółowa lista świadczeń (bezpłatnych lub częściowo odpłatnych) jest dłuższa.
Ubezpieczenie chorobowe natomiast gwarantuje nam wsparcie, gdy zachorujemy i nie możemy chodzić do pracy. Chroni także przed utratą dochodów z powodu ciąży i porodu, macierzyństwa, a także w razie opieki nad chorym dzieckiem lub innym zależnym od nas członkiem rodziny. Mamy więc płatne zwolnienie lekarskie (zasiłek chorobowy wypłacany do 6 miesięcy, a do 270 dni – gdy niezdolność do pracy jest wynikiem gruźlicy lub przypada w trakcie ciąży). Natomiast po urodzeniu dziecka – prawo do zasiłku macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu wychowawczego.
Opłacanie składki chorobowej pozwala wziąć wolne, gdy konieczna jest opieka nad chorym dzieckiem (do czasu ukończenia przez nie 14 lat) lub gdy np. nieoczekiwanie zostanie zamknięty żłobek, przedszkole, szkoła bądź świetlica (dziecko do lat 8). Za czas nieobecności w pracy należy się zasiłek opiekuńczy.
Chorujący dłużej, po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, mają prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, gdy dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.
Uwaga
Wymienione świadczenia przysługują nie tylko etatowcom, dla których składka zdrowotna oraz chorobowa jest obowiązkowa, ale także tym ubezpieczającym się dobrowolnie
Podstawa prawna
Art. 66, art. 69, art. 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). Art. 4–6, art. 11–12 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).