Sejm przyjął w czwartek wieczorem wszystkie poprawki Senatu do ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej. Najważniejsza zmiana zakłada utworzenie kierowniczych stanowisk dla pielęgniarek. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Przyjęta poprawka rozbudowuje katalog stanowisk medycznych w ZOZ-ach i wprowadza: zastępcę kierownika do spraw pielęgniarstwa, naczelną pielęgniarkę albo położną oddziałową, w przypadku oddziału, którym kieruje ordynator oraz kierownika do spraw opieki pielęgniarskiej.

Sejm poparł także zmianę wycofującą możliwość przeprowadzenia lokalnego referendum w przypadku zamiaru rozwiązania spółki zarządzającej zoz lub zbycia przez samorząd jej udziałów albo akcji.

Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Zgodnie z ustawą ZOZ-y zostaną obligatoryjnie przekształcone w spółki kapitałowe działające w oparciu o prawo handlowe (w ciągu dwóch lat, licząc od stycznia 2009 r.). Samorządy otrzymają 100 proc. kapitału zakładowego, którym będą mogły dysponować. To one będą podejmować decyzje o ewentualnej sprzedaży udziałów. Taki zapis daje samorządom możliwość całkowitego wyzbycia się kapitału ZOZ-ów, ale także zachowania całości lub w większości udziałów.

Nadzór nad ZOZ-em ma sprawować podmiot, który go utworzył

Szczegółowe zasady przekształcenia ZOZ-ów w spółki określono w projekcie ustawy wprowadzającej reformy systemu ochrony zdrowia.

Zakłady opieki zdrowotnej we wszelkich formach prawnie dopuszczalnych, przewidzianych dla prowadzenia działalności gospodarczej, mogą tworzyć i prowadzić osoby fizyczne, spółki niemające osobowości prawnej, krajowe lub zagraniczne osoby prawne oraz pracodawcy.

Zgodnie z ustawą, ZOZ będzie przedsiębiorstwem w rozumieniu kodeksu cywilnego. Spółka może prowadzić więcej niż jeden zakład. Może także prowadzić działalność gospodarczą, inną niż prowadzenie ZOZ-u, jeżeli działalność ta nie ogranicza dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielanych w tym zakładzie.

Inny zapis mówi, że na terenie ZOZ-ów nie może być prowadzona działalność uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia, w szczególności działalność polegająca na świadczeniu usług pogrzebowych i ich reklamie.

W przypadku rozwiązania spółki (z udziałem samorządu terytorialnego albo publicznej uczelni medycznej) prowadzącej ZOZ udzielający świadczeń zdrowotnych jako jedyny w województwie, i gdy nie jest możliwe dalsze udzielanie tych świadczeń w innym zakładzie, minister zdrowia może nabyć udziały spółki lub akcje reprezentujące cały kapitał zakładowy. Minister zdrowia zapewnia spółce środki finansowe na dalsze jej funkcjonowanie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Nadzór nad ZOZ-em ma sprawować podmiot, który go utworzył. Minister zdrowia oraz wojewoda mają prawo przeprowadzania kontroli.

W ubiegłym tygodniu Senat odrzucił wniosek prezydenta Lecha Kaczyńskiego o przeprowadzenie referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia. Prezydent nie ukrywał swojego krytycznego stosunku wobec planowanych przez koalicję PO-PSL zmian w służbie zdrowia, przede wszystkim wobec przepisów umożliwiających przekształcanie szpitali w spółki kapitałowe.

Pod koniec października w Wierzchosławicach prezydent mówił: "ja powiem weto w stosunku do tej ustawy; nigdy tego nie ukrywałem, że jestem przeciwnikiem tego rodzaju rozwiązania". Dodał też wtedy, że "pewne napięcia gospodarcze, które wystąpiły" nie uzasadniają zmiany jego stanowiska. "Ta sytuacja nie uzasadnia tego, żebym ja powiedział tak, jeśli chodzi o nową ustawę zdrowotną, tutaj wyraźnie mówię nie" - podkreślił.

Będzie trudniej, ale pamiętajmy, że rząd musi być przygotowany również na ten wariant i takie rozwiązanie posiadamy"

Lech Kaczyński mówił również, że w jego przekonaniu zgodność ustaw zdrowotnych z konstytucją "jest wątpliwa".

Zgodnie z konstytucją prezydent może podpisać ustawę, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Minister zdrowia Ewa Kopacz podkreślała w rozmowie z PAP, że ewentualne weto prezydenta nie zdejmuje z rządu obowiązku pracy nad reformą systemu ochrony zdrowia. "Będzie trudniej, ale pamiętajmy, że rząd musi być przygotowany również na ten wariant i takie rozwiązanie posiadamy" - zaznaczyła Kopacz.