Posłowie postanowili przesunąć wejście w życie przepisów, które pozwolą na przyznanie więcej niż jednemu członkowi rodziny pomocy finansowej, gdy opieka jest sprawowana nad różnymi niepełnosprawnymi osobami. W budżecie nie ma bowiem pieniędzy na wypłatę w tym roku większej liczby świadczeń. Poprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów została wprowadzona w trakcie prac podkomisji.
Celem nowelizacji, która została przygotowana przez Senat, jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11). Sędziowie orzekli w nim o bezprawności przepisów, które uniemożliwiają przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem, jeżeli drugi z nich otrzymuje już tę formę wsparcia z powodu opieki nad innym potomkiem z uszczerbkiem na zdrowiu.
Projekt przewiduje więc odejście od zasady, która wskazuje, że w rodzinie może być przyznane tylko jedno ze świadczeń opiekuńczych, czyli świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. To oznacza, że każde z rodziców będzie mogło otrzymywać wsparcie, gdy mają więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko. Dopuszczalne będzie też rozwiązanie, w którym matka będzie mogła otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, a jej mąż zajmujący się swoim chorym rodzicem będzie uprawniony do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Pierwotna propozycja Senatu zakładała, że nowelizacja zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw. Jednak na wniosek resortu rodziny posłowie przyjęli poprawkę, która przesunie jej wejście w życie na 1 stycznia 2017 r. Przedstawiciele ministerstwa wskazywali, że jest to zasadne ze względu na to, że w tegorocznym budżecie państwa nie ma pieniędzy na sfinansowanie większej liczby świadczeń opiekuńczych. Ich wypłata miałaby kosztować ok. 30 mln zł.
– Zniesienie obecnych ograniczeń będzie korzystne dla opiekunów, ale o wiele bardziej czekają oni na realizację innego wyroku TK z 2014 r. dotyczącego bezprawności kryterium wieku przy świadczeniu pielęgnacyjnym. Cały czas dopytują się, kiedy to nastąpi – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przed drugim czytaniem w Sejmie