165 projektów prowadzonych przez NGO’sy uzyska w tym roku wsparcie PFRON. W niepublicznych ośrodkach znów prowadzona będzie rehabilitacja.

Z 50 mln zł do prawie 88 mln zł powiększył się budżet tegorocznego konkursu, którego celem jest zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych. O dodatkowych milionach Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował po naszym tekście („Dzieci pod kreską”).

Jak pisaliśmy, na początku kwietnia fundacje i stowarzyszenia zajmujące się rehabilitacją dzieci upośledzonych, niesłyszących, niewidzących czy autystycznych stanęły wobec perspektywy zwijania działalności: odwoływano zajęcia terapeutyczne, a tam, gdzie jeszcze były prowadzone, działo się to na zasadach wolontariatu. Wszystko dlatego, że mimo pozytywnego zaopiniowania przez ekspertów dziesiątki NGO’sów nie otrzymały dofinansowania PFRON.

Jak wyjaśniał nam rzecznik Funduszu, środki przeznaczone na finansowanie konkursu były w tym roku aż o 50 mln zł niższe, niż rok wcześniej (stan na 13.04.2016).
Reakcją PFRON na nasz tekst jest komunikat, w którym można przeczytać: „Dzięki staraniom Zarządu PFRON 28 kwietnia 2016 roku dokonano zmiany w planie finansowym PFRON za zgodą Ministra Finansów po pozytywnej opinii sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Zmiana ta spowodowała zwiększenie środków na wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych do 210 mln zł.” Jak wyjaśnia PFRON, kwota ta pozwala zarówno na zwiększenie budżetu konkursu – z 50 mln do prawie 88 mln zł, jak i na realizację projektów w ramach umów wieloletnich.

Oznacza to, że finansowanie uzyska w tym roku kolejnych 60 organizacji (w sumie będzie ich więc 165).