165 projektów prowadzonych przez NGO’sy uzyska w tym roku wsparcie PFRON. W niepublicznych ośrodkach znów prowadzona będzie rehabilitacja.

Z 50 mln zł do prawie 88 mln zł powiększył się budżet tegorocznego konkursu, którego celem jest zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych. O dodatkowych milionach Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował po naszym tekście („Dzieci pod kreską”).

Jak pisaliśmy, na początku kwietnia fundacje i stowarzyszenia zajmujące się rehabilitacją dzieci upośledzonych, niesłyszących, niewidzących czy autystycznych stanęły wobec perspektywy zwijania działalności: odwoływano zajęcia terapeutyczne, a tam, gdzie jeszcze były prowadzone, działo się to na zasadach wolontariatu. Wszystko dlatego, że mimo pozytywnego zaopiniowania przez ekspertów dziesiątki NGO’sów nie otrzymały dofinansowania PFRON.