Rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów to główne zadanie międzyresortowego zespołu, w skład którego wejdą przedstawiciele kilku ministerstw m.in. zdrowia, edukacji i rodziny. O planach jego utworzenia poinformowano w czwartek.

5 maja przypada Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną; tego dnia w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Na zorganizowanej z tej okazji konferencji minister zdrowia Konstanty Radziwiłł poinformował, że być może jeszcze w czwartek - a jeśli nie, to w najbliższych dniach - zarządzenie w tej sprawie podpisze premier Beata Szydło.

„Rząd widzi bardzo wyraźnie nie tylko konieczność opieki i zajęcia się osobami niepełnosprawnymi, wsparcia ich w różnych sprawach które dotyczą ich godności, możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, ale także, i to jest równie ważne, rząd dostrzega problemy osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi” – powiedział Radziwiłł.

Wyjaśniając celowość powołania międzyresortowego zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami, minister wskazał, że "chodzi o to, by całościowo zaprogramować opiekę i solidarną akcję z osobami niepełnosprawnymi, a także z ich opiekunami - od momentu, kiedy do rodziny trafia informacja o niepełnosprawnym dziecku, jeszcze nienarodzonym, (…) poprzez pierwsze dni po urodzeniu dziecka, opiekę nad niemowlętami i małymi dziećmi (…) poprzez opiekę w okresie wzrastania i dorastania aż do opieki nad osobami starszymi".

Minister podkreślał, że "elementarny nakaz solidarności międzyludzkiej zobowiązuje nas do myślenia nie tylko o osobach z niepełnosprawnościami, ale też do dostrzegania wysiłku i poświęcenia ich opiekunów". Poinformował, że w czwartek w resorcie odbędzie się spotkanie z udziałem dzieci z zespołem Downa i ich opiekunów. „Będziemy rozmawiać o ich potrzebach” – zapowiedział.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska podkreślała, że miarą cywilizacyjną jest to, jaki obywatele danego społeczeństwa mają stosunek do osób niepełnosprawnych.

„Rozumie to system edukacji, rozumie to rząd, dlatego szczególnie i międzyresortowo chce rozwiązywać problemy dzieci niepełnosprawnych, dorosłych niepełnosprawnych i ich opiekunów" – zapewniła.

Zalewska mówiła, że MEN systematycznie dostosowuje przepisy tak, aby "samorządy, które dysponują pieniędzmi na szkolnictwo specjalne, miały je tak opisane, żeby żadna złotówka przeznaczona na rehabilitację, kształcenie, edukację dzieci niepełnosprawnych nie poszła na marne". Jak dodała, szkolnictwo specjalne i jego finansowanie zajmuje znaczące miejsce w debacie społecznej na temat systemu edukacji.

"Wspieramy włączającą, wspierającą i terapię, i edukację. Mówimy o silnej integracji, bo to jest wzajemna nauka, szczególnie dzieci pełnosprawnych, które muszą z szacunkiem i miłością opiekować się młodszymi, słabszymi i uczyć się od nich również" – powiedziała szefowa MEN.

"Jesteśmy gotowi, żeby rzeczywiście być partnerem i znaleźć takie rozwiązania, które będą satysfakcjonować rodziców, a przede wszystkim będą służyć dzieciom" – podkreśliła Zalewska.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zapewniał, że w "najbliższych pracach rządu sytuacja osób niepełnosprawnych będzie miała priorytet". Przypomniał, że program "Rodzina 500 plus" także uwzględnia specjalne potrzeby rodzin z osobami niepełnosprawnymi.

"Cieszę się ogromnie, że w całym rządzie potrzeby, sytuacja osób niepełnosprawnych znalazła zrozumienie" – powiedział.

Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, ustanowionego w 1999r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery - m.in. edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne i kulturalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.