Czy dopuszczalne jest zawarcie w zakresie obowiązków sprzątaczki wymiany świetlówek w oprawach oświetleniowych? Czy do takich czynności wymagane są jakieś szczególne kwalifikacje?
W myśl art. 2373 par. 1 kodeksu pracy (dalej: k.p.) nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast art. 54 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne nakłada na osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji (określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci), obowiązek posiadania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.
Zgodnie z par. 5 ust. 1 przytoczonego rozporządzenia eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: