Gminy przekazują do samorządów wojewódzkich coraz więcej wniosków związanych ze świadczeniem wychowawczym. Jednak nie zawsze są już środki na ich rozpatrzenie. Minął pierwszy miesiąc obowiązywania programu 500 plus. Był to okres wzmożonej pracy nie tylko dla gmin, które rozpatrują większość spraw dotyczących przyznawania świadczenia wychowawczego, lecz także dla marszałków województw. Rolą tych drugich jest rozstrzyganie w tych sytuacjach, gdzie jeden z członków rodziny przebywa za granicą i mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji.
Problem polega na tym, że wiele samorządów wojewódzkich nie otrzymało dotacji na ten cel, co utrudnia im właściwe realizowanie nowego zadania.
Interwencja konwentu