Urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie będą miały obowiązek zatrudnienia sekretarza. Nie może on jednak należeć do żadnej partii politycznej.
Wczoraj Senat zajmował się nową, uchwaloną pod koniec października ustawą o pracownikach samorządowych. Wprowadza ona m.in. obowiązek zatrudnienia sekretarza na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Do tej pory możliwość ich zatrudniania miały tylko gminy i powiaty.
Zmieni się też stosunek nawiązywania pracy z sekretarzem. Nie będzie on już zatrudniany przez radę gminy na podstawie powołania, ale przez wójta na umowę o pracę.
- Umowa o pracę z sekretarzem zapewni mu większą stabilizację i mocniejszą pozycję - mówi Adam Leszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W jego opinii nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, aby wiązać sekretarza z organem stanowiącym, jakim jest rada.
Sekretarz nie będzie też mógł tworzyć partii lub należeć do niej. W tym celu Senat wprowadził poprawkę zakazującą łączenie zatrudniania sekretarza z mandatem radnego. Ma ona obowiązywać po nowych wyborach samorządowych.
- Zakaz łączenia zatrudnienia sekretarza z mandatem radnego powinien być już dawno wprowadzony - wyjaśnia Krystyna Schmidt, sekretarz Urzędu Gminy Kosakowo (woj. pomorskie). Według niej, jeżeli sekretarz chce się utrzymać na swoim stanowisku przy zmianie władzy, musi być apolityczny i nie wykonywać mandatu radnego.
O stanowisko sekretarza będzie mogła ubiegać się osoba, która posiada co najmniej czteroletni staż pracy w samorządzie (w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku w samorządzie) lub takie same doświadczenie w samorządzie oraz dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
Zdaniem Adama Leszkiewicza, w przypadku sekretarza i jego roli w gminie najważniejsze jest doświadczenie w pracy w urzędach administracji samorządowej i praktyka w tych urzędach, a nie ogólne doświadczenie w administracji państwowej.
Po naszym artykule dotyczącym możliwości ubiegania się o kierownicze stanowisko urzędnicze przez wszystkie osoby prowadzące firmy Senat postanowił zmienić ten przepis. Doprecyzował, że nie wszyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o stanowisko kierownicze, ale ci, którzy prowadzili działalność zgodną z wymogami na danym stanowisku.
Termin jej wejścia w życie przewidziany jest na 1 stycznia 2009 r.