ZMIANA PRAWA Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymają dofinansowanie do wycieczek szkolnych, jeśli uczniowie odwiedzą miejsca pamięci narodowej.

Przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania wycieczek do miejsc pamięci narodowej zakłada, że o dotację będą mogły ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja.

Dotychczas dofinansowanie otrzymywali tylko uczniowie szóstych klas szkół podstawowych oraz drugich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte przez Radę Ministrów, to o dotację nie będą mogły się ubiegać wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, m.in. licea i technika.

W 2007 roku rząd przeznaczył w sumie 8 mln zł na dofinansowanie wycieczek. Część z tych pieniędzy została jednak już rozdysponowana. Wykaz miejscowości, w których znajdują się miejsca pamięci narodowej, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji (www.men.gov.pl).

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl