Od 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwa stracą możliwość ubiegania się o nienależnie opłacone składki sprzed dziesięciu lat, do czego teraz jeszcze mają prawo. Firmy powinny szybko sprawdzić stan swoich wpłat. Skróci się bowiem do 5 lat okres, za który płatnik będzie mógł otrzymać zwrot składek wypadkowych. A to wszystko za sprawą ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378), która wprowadziła zmiany do art. 24 ust. 4 i ust. 6g ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm).
Eksperci ostrzegają, że zmiana ta została wprowadzona w bardzo sprytny sposób. Bowiem 31 grudnia kończy się okres przejściowy umożliwiający dochodzenie nadpłat przez 10 lat.
– W praktyce będzie to oznaczać, że w 2017 r. nie będzie możliwości faktycznego odzyskania pieniędzy nadpłaconych sześć i więcej lat temu – tłumaczy Rafał Jędruchniewicz, menedżer działu składek ZUS w Inventage Polska.