Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy za które przysługują należności na pokrycie jej kosztów (art. 775 k.p.).

Słowo „lub” należy rozumieć w ten sposób, że dla określenia podróży służbowej należy stosować tylko jeden punkt odniesienia. Podróżą służbową będzie zatem albo wykonywanie zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy albo poza miejscem stałego świadczenia pracy.

Siedzibę pracodawcy należy rozumieć jako placówkę zatrudnienia pracownika, a nie miejsce zarejestrowania pracodawcy. Przemieszczanie się natomiast pracownika w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych po miejscowości, w której znajduje się jego placówka zatrudnienia, nie jest podróżą służbową, niezależnie od tego, czy w tej miejscowości jest zarejestrowana także siedziba pracodawcy.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń w eGP