Z dniem osiągnięcia pełnoletniości przez pierwsze dziecko status ten przejmuje drugi w kolejności potomek. Nie oznacza to jednak, że w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego świadczenie wychowawcze będzie na niego wypłacone tylko za część miesiąca, w którym to nastąpiło.
Brak obowiązku zmniejszania wysokości wsparcia w takim przypadku wskazuje gminom Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niektóre mają bowiem wątpliwości, jak przyznawać świadczenie wychowawcze, kiedy rodzice mają dwójkę potomków, np. w wieku 13 i 17 lat. Jeśli nie spełniają kryterium dochodowego, 500 zł zostanie przyznane od 1 kwietnia tylko na młodsze dziecko. Problem polega na tym, że z dniem skończenia przez starszego potomka 18 lat, co może nastąpić np. 10 lipca, pierwszym dzieckiem w rodzinie stanie się to młodsze. O ile sytuacja dochodowa rodziny nie zmieni się i dalej będzie przekraczać kryterium, straci ona 500 zł na swoje drugie dziecko.
– Między gminami są rozbieżności interpretacyjne, bo część uważa, że świadczenie na tego potomka powinno być przyznane tylko do 10 lipca, a więc kiedy jego starszy brat lub siostra kończy 18 lat, i w proporcjonalnie niższej wysokości. Nie widzę jednak do tego podstaw i będziemy w takich przypadkach przyznawać 500 zł za cały lipiec – informuje Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.