- Jeśli zdążymy z procesem legislacyjnym, to nowe rozwiązania będziemy implementować na zwyczajnych walnych zgromadzeniach już w tym roku - mówi Filip Grzegorczyk.

Dlaczego zmiany dotyczące uszczelnienia ustawy kominowej nie zostały bezpośrednio zawarte w tym akcie, tylko musiała powstać nowa ustawa?

Ustawa kominowa dotyczy tylko spółek z kapitałem powyżej 50 proc. udziału Skarbu Państwa. Nie chcąc psuć prawa, a jednocześnie dążąc do zamierzonego efektu, czyli wprowadzenia jednolitych, efektywnych i sprawiedliwych zasad wynagradzania organów we wszystkich spółkach, przyjęliśmy kompletnie nową metodę związania akcjonariusza ze spółką. W nowej ustawie nie adresujemy przepisów do spółek, ale do organów publicznych, które wykonują prawa z akcji. W ten sposób wywrze ona wpływ na spółki z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, które kontrolujemy.