Według propozycji komisji urlop mógłby trwać nawet 45 tygodni.

Komisja rozpatrywała wspólnie rządowy oraz poselski projekty, przewidujące wydłużenie od 2009 r. urlopów macierzyńskich oraz zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za osoby na urlopie wychowawczym. Według obecnie obowiązujących przepisów urlop macierzyński wynosi 18 tygodni przy pierwszym porodzie, 20 tygodni przy następnych porodach i 28 tygodni w przypadku urodzenia wieloraczków.

Projekt przewiduje podział od 2010 r. na obligatoryjną i fakultatywną część urlopu macierzyńskiego

Projekt przewiduje natomiast podział od 2010 r. na obligatoryjną i fakultatywną część urlopu macierzyńskiego. Przy urodzeniu jednego dziecka wymiar urlopu miałby wynieść obligatoryjnie 20 tygodni. Wymiar dodatkowego fakultatywnego urlopu ma być stopniowo wydłużany od 2010 r. i w 2014 r. będzie można wykorzystać dodatkowo 6 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka.

Dziś posłowie zgłosili kilka poprawek w większości doprecyzowujących i redakcyjnych. Jedna z nich zakłada, że pracownik, który nie korzysta z urlopu wychowawczego, ale chce pracować w niepełnym wymiarze, ze względu na opiekę nad dzieckiem, byłby chroniony przed zwolnieniem przez cały urlop wychowawczy. W sprawozdaniu podkomisji okres ten wynosił do 12 miesięcy.

Po zmianie przepisów obligatoryjny okres urlopu, wynoszący 31 tygodni, miałby przysługiwać w przypadku urodzenia dwójki dzieci, w przypadku urodzenia trójki dzieci - 33 tygodnie, czwórki dzieci - 35 tygodni, a pięciorga i więcej dzieci - 37 tygodni. Bez zmian pozostała możliwość dodatkowych 8 tygodni urlopu fakultatywnego.

Ostatnie cztery tygodnie urlopu macierzyńskiego będzie mógł wykorzystać ojciec

Projekt ponadto przewiduje, że ostatnie cztery tygodnie urlopu macierzyńskiego będzie mógł wykorzystać ojciec dziecka.

Zgodnie z projektem, podniesiona zostanie też podstawa składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne za osoby na urlopie wychowawczym do poziomu wynagrodzenia osiąganego przed przejściem na ten urlop, jednak nie więcej niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Jak argumentuje rząd, dzięki temu osoby na urlopach wychowawczych będą mogły otrzymywać na swoje konto emerytalne w ZUS i OFE zamiast 81,98 zł, jak obecnie - prawie 300 zł. W okresie przejściowym, czyli od 2009 r. do 2011 r., podstawę wymiaru składek będzie stanowić wynagrodzenie minimalne.

Kolejną zmianą przewidzianą w projektowanej noweli jest możliwość wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli oraz finansowanie z tego funduszu opieki nad dziećmi przebywającymi w tych placówkach.