Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy o wymianie dowodu osobistego z powodu upływu jego terminu ważności powinienem powiadamiać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzę od niedawna działalność gospodarczą i nie wiem, jakie obowiązki do mnie należą – pisze pan Andrzej.
Podstawowym zestawem identyfikatorów dla płatnika składek (osoby prowadzącej działalność) jest NIP i REGON. Osoba prowadząca działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, powinna mieć zapisane na koncie w ZUS identyfikatory: NIP, REGON oraz PESEL lub numer dowodu osobistego. W tym przypadku jest to niezbędne, aby zapewnić poprawną identyfikację przypisanych należności i rozliczonych wpłat w trakcie ich ewidencjonowania na indywidualnym koncie (konto ubezpieczonego). Jeśli taki płatnik ma założone konto z numerem dowodu osobistego, to w razie jego zmiany powinien zgłosić do ZUS aktualizację za pomocą dokumentu ZUS ZIPA.
W bloku dotyczącym poprzednich danych wykazany jest NIP, REGON oraz poprzedni numer dowodu osobistego, zaś w bloku aktualnych danych podany jest NIP, REGON oraz aktualny numer dowodu.
Reklama
O wszelkich zmianach, jakie nastąpiły w zgłoszeniu, płatnik składek jest zobowiązany zawiadomić właściwą placówkę ZUS w ciągu 14 dni od zaistnienia zmian.
Prowadząc działalność gospodarczą, zmiany można przeprowadzić poprzez CEIDG, czyli centralną ewidencję i informację o działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 służy nie tylko do rejestracji firmy, ale też uaktualnienia danych, a także decyzji o zawieszeniu, wznowieniu lub zlikwidowaniu prowadzonej działalności.
Złożenie wniosku do CEIDG jest równoznaczne z wnioskiem o zmianę danych:
● jako płatnika podatku dochodowego,
● jako płatnika składek ZUS,
● jako podmiotu zarejestrowanego w systemie REGON.
W tym przypadku uaktualnienie danych powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zmiany.
Podstawa prawna
Art. 5, art. 88–90 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131 ze zm.). Art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121).