Zdecydowana większość pracodawców oferuje pracownikom opiekę medyczną w formie abonamentów. Szacuje się, że z tej formy opieki korzysta nawet milion osób.
Autorzy Zielonej Księgi, dokumentu przygotowanego dla resortu zdrowia, który analizuje również finansowanie systemu ochrony zdrowia, szacują, że około 10 największych firm medycznych ma prawie 50-proc. udział w rynku pod względem wielkości przychodów ze świadczeń zdrowotnych. Pozostałe 50 proc. udziału w rynku należy do ponad 100 pozostałych firm medycznych, które oferują opiekę medyczną w formie abonamentów. Korzystają z nich zarówno firmy, jak i osoby indywidualne.
Eksperci podkreślają, że w ostatnich latach wartość rynku usług abonamentowych wzrosła dwukrotnie. Cztery lata temu pracodawcy wydali na pakiety medyczne dla swoich pracowników 500 mln zł, a dwa lata temu kwota ta wzrosła do ponad 1 mld zł. Z danych zebranych z kilkunastu firm medycznych wynika, że jednostkowa wartość abonamentu profilaktyczno-leczniczego kształtuje się na poziomie od 30 zł do ponad 1 tys. zł miesięcznie.

Dodatkowy bonus

O tym, że pracodawcy chętnie proponują swoim pracownikom opiekę medyczną w formie abonamentów, potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez firmę EB Consulting w połowie bieżącego roku. Badanie przeprowadzono na próbie 107 firm spośród około 1,8 tys., do których rozesłano ankiety w okresie maj - lipiec tego roku. Wyniki badania dostarczają m.in. informacji na temat preferowanych form tego typu świadczeń, najbardziej popularnych zakresów opieki medycznej, typowo stosowanych rozwiązań oraz sposobów finansowania i poziomu kosztów.
- Spośród wszystkich firm, które wzięły udział w badaniu, tylko 17 proc. nie prowadzi i nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić takiego świadczenia dla pracowników - mówi Beata Mikulska z EB Consulting. Firmy, które już to robią - prowadzą go w zdecydowanej większości przypadków w formie abonamentów (86 proc. funkcjonujących planów). Natomiast te, które planują wprowadzenie takiego planu, w 40 proc. przypadków skłaniają się ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym. Ubezpieczenia zdobywają coraz większą popularność m.in. ze względu na to, że pozwalają na korzystanie z usług dowolnych placówek medycznych.
- Natomiast kliniki abonamentowe działają głównie w dużych miastach, a sieć ich placówek współpracujących, choć stale rozbudowywana, nie jest w stanie zapewnić usług na terenie całego kraju, nie wspominając już o zagranicy - zauważa Beata Mikulska.
Potwierdzają to odpowiedzi samych ankietowanych. Firmy zapewniające swoim pracownikom dostęp do usług zdrowotnych (głównie w formie abonamentów) mogą jedynie korzystać z tych usług w wybranych placówkach. Aż 53 proc. badanych przedsiębiorstw chciałoby mieć możliwość korzystania z opieki medycznej w dowolnej placówce medycznej (także poza Polską).
Firmy zapewniające usługi zdrowotne w większości przypadków obejmują wszystkich swoich pracowników. Te, które planują ich wprowadzenie, częściej mówią o tym, iż będzie to plan dla wybranych pracowników. Można więc przypuszczać, że pakiet medyczny staje się świadczeniem elitarnym.

Wizyty u specjalistów

Co ciekawe, najczęściej występującym świadczeniem wcale nie jest - jak do tej pory się wydawało i jak argumentowali dostawcy usług medycznych, zachęcając pracodawców do jego wdrożenia - medycyna pracy. Zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszy się możliwość zapewnienia pracownikom dostępu do specjalistów i badań diagnostycznych. Do najczęściej wskazywanych przez pracodawców korzyści wynikających z zapewnienia zatrudnionym dostępu do opieki medycznej należy zaliczyć:
• budowanie wizerunku firmy,
• wzmocnienie lojalności pracowników,
• posiadanie wartościowego benefitu.
- Dostęp do pakietów medycznych to już nie tylko element pomagający ograniczyć absencję wśród pracowników, ale również pozwalający kreować odpowiedni wizerunek firmy. Bonus w postaci dodatkowej opieki medycznej wzmacnia lojalność wśród pracowników i ogranicza pokusę odejścia do innego pracodawcy - dodaje Beata Mikulska.
Zdaniem przedstawicieli prywatnych centrów, fakt objęcia pracowników abonamentową opieką medyczną stanowi istotne odciążenie dla publicznego systemu lecznictwa. Dlatego też pracownicze programy zdrowotne powinny i mogą stanowić uzupełnienie oferty ubezpieczycieli prywatnych.
Dodatkowa opieka medyczna oferowana przez firmy / DGP