Autorzy Zielonej Księgi, dokumentu przygotowanego dla resortu zdrowia, który analizuje również finansowanie systemu ochrony zdrowia, szacują, że około 10 największych firm medycznych ma prawie 50-proc. udział w rynku pod względem wielkości przychodów ze świadczeń zdrowotnych. Pozostałe 50 proc. udziału w rynku należy do ponad 100 pozostałych firm medycznych, które oferują opiekę medyczną w formie abonamentów. Korzystają z nich zarówno firmy, jak i osoby indywidualne.

Eksperci podkreślają, że w ostatnich latach wartość rynku usług abonamentowych wzrosła dwukrotnie. Cztery lata temu pracodawcy wydali na pakiety medyczne dla swoich pracowników 500 mln zł, a dwa lata temu kwota ta wzrosła do ponad 1 mld zł. Z danych zebranych z kilkunastu firm medycznych wynika, że jednostkowa wartość abonamentu profilaktyczno-leczniczego kształtuje się na poziomie od 30 zł do ponad 1 tys. zł miesięcznie.

Dodatkowy bonus

O tym, że pracodawcy chętnie proponują swoim pracownikom opiekę medyczną w formie abonamentów, potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez firmę EB Consulting w połowie bieżącego roku. Badanie przeprowadzono na próbie 107 firm spośród około 1,8 tys., do których rozesłano ankiety w okresie maj - lipiec tego roku. Wyniki badania dostarczają m.in. informacji na temat preferowanych form tego typu świadczeń, najbardziej popularnych zakresów opieki medycznej, typowo stosowanych rozwiązań oraz sposobów finansowania i poziomu kosztów.

- Spośród wszystkich firm, które wzięły udział w badaniu, tylko 17 proc. nie prowadzi i nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić takiego świadczenia dla pracowników - mówi Beata Mikulska z EB Consulting. Firmy, które już to robią - prowadzą go w zdecydowanej większości przypadków w formie abonamentów (86 proc. funkcjonujących planów). Natomiast te, które planują wprowadzenie takiego planu, w 40 proc. przypadków skłaniają się ku rozwiązaniom ubezpieczeniowym. Ubezpieczenia zdobywają coraz większą popularność m.in. ze względu na to, że pozwalają na korzystanie z usług dowolnych placówek medycznych.

- Natomiast kliniki abonamentowe działają głównie w dużych miastach, a sieć ich placówek współpracujących, choć stale rozbudowywana, nie jest w stanie zapewnić usług na terenie całego kraju, nie wspominając już o zagranicy - zauważa Beata Mikulska.

Potwierdzają to odpowiedzi samych ankietowanych. Firmy zapewniające swoim pracownikom dostęp do usług zdrowotnych (głównie w formie abonamentów) mogą jedynie korzystać z tych usług w wybranych placówkach. Aż 53 proc. badanych przedsiębiorstw chciałoby mieć możliwość korzystania z opieki medycznej w dowolnej placówce medycznej (także poza Polską).

Firmy zapewniające usługi zdrowotne w większości przypadków obejmują wszystkich swoich pracowników. Te, które planują ich wprowadzenie, częściej mówią o tym, iż będzie to plan dla wybranych pracowników. Można więc przypuszczać, że pakiet medyczny staje się świadczeniem elitarnym.

Wizyty u specjalistów

Co ciekawe, najczęściej występującym świadczeniem wcale nie jest - jak do tej pory się wydawało i jak argumentowali dostawcy usług medycznych, zachęcając pracodawców do jego wdrożenia - medycyna pracy. Zdecydowanie większym zainteresowaniem ze strony pracodawców cieszy się możliwość zapewnienia pracownikom dostępu do specjalistów i badań diagnostycznych. Do najczęściej wskazywanych przez pracodawców korzyści wynikających z zapewnienia zatrudnionym dostępu do opieki medycznej należy zaliczyć:

budowanie wizerunku firmy,

• wzmocnienie lojalności pracowników,

• posiadanie wartościowego benefitu.

- Dostęp do pakietów medycznych to już nie tylko element pomagający ograniczyć absencję wśród pracowników, ale również pozwalający kreować odpowiedni wizerunek firmy. Bonus w postaci dodatkowej opieki medycznej wzmacnia lojalność wśród pracowników i ogranicza pokusę odejścia do innego pracodawcy - dodaje Beata Mikulska.

Zdaniem przedstawicieli prywatnych centrów, fakt objęcia pracowników abonamentową opieką medyczną stanowi istotne odciążenie dla publicznego systemu lecznictwa. Dlatego też pracownicze programy zdrowotne powinny i mogą stanowić uzupełnienie oferty ubezpieczycieli prywatnych.