Ostatnie zmiany w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej także: k.p.) przyprawiły o ból głowy zapewne niejednego pracodawcę. Najpierw 2 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca uprawnień rodzicielskich, wprowadzona na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268). Następnie, 22 lutego 2016 r., zaczęły obowiązywać nowe regulacje ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), które dotyczyły zwłaszcza umów o pracę na czas określony (ale też m.in. tych zawieranych na okres próbny).
Można uznać, że rewolucja, która dokonała się w przepisach kodeksowych w pierwszym kwartale tego roku, dotyczy ogółu pracodawców – trudno byłoby bowiem znaleźć takiego, który nigdy nie zawierał umów na okres próbny lub na czas określony albo którego pracownik nigdy nie korzystał z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego czy ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Idę też o zakład, że nie ma takiej firmy, która stwierdziłaby, że nowe regulacje są spójne, jasne i proste do stosowania.

Polecany produkt: Kodeks pracy 2016 >>>