statystyki

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą. Są nowe wyjaśnienia ministerstwa

autor: KTop08.04.2016, 07:30; Aktualizacja: 08.04.2016, 07:39
praca, rodzina, kobieta

Czy pracownik może w każdym czasie zrezygnować z łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą i czy pracodawca musi na to wyrazić zgodę?źródło: ShutterStock

W tygodniku Kadry i Płace z 11 lutego (nr 28/2016) i 17 marca (nr 53/2016) opisywaliśmy, jakie problemy dla pracodawców mogą się pojawić w przypadku równoczesnego korzystania przez pracowników z tego urlopu i świadczenia pracy w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu. Dziś zamieszczamy odpowiedzi resortu rodziny na zadane przez nas pytania.

Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 marca 2016 r. w sprawie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

Pytanie DGP: Czy obniżenie wynagrodzenia pracownikowi łączącemu urlop rodzicielski z pracą (na podstawie art. 182 1e par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.) wymaga formy porozumienia zmieniającego do umowy o pracę lub jakiegoś innego działania ze strony pracodawcy, czy może on po prostu zacząć wypłacać wynagrodzenie zmniejszone proporcjonalnie? Czy obliczając ekwiwalent za urlop pracownika łączącego korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą, wykorzystujemy w 2016 r. współczynnik 21 czy zmniejszony proporcjonalnie do etatu?

Odpowiedź MRPiPS: Zgodnie z art. 1821e par. 1 k.p. pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą nie powoduje zmiany wymiaru zatrudnienia (etatu) wynikającego z umowy o pracę. Co oznacza, że pełnoetatowy pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim, łączący urlop z pracą na część etatu u pracodawcy, który tego urlopu udzielił, nadal jest pracownikiem zatrudnionym na pełen etat. Zatem przy obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi łączącemu pracę z urlopem rodzicielskim nie ma podstaw do pomniejszania współczynnika.

Natomiast przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę w czasie pracy w obniżonym wymiarze w okresie urlopu rodzicielskiego będzie ono ustalane i wypłacane w wysokości odpowiadającej faktycznemu wymiarowi pracy podjętej na tym urlopie. Podstawą prawną jest art. 80 k.p., zgodnie z którym wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas jej niewykonywania tylko wtedy, gdy przepisy tak stanowią. W takiej sytuacji nie dochodzi do obniżenia wynagrodzenia za pracę określonego w umowie o pracę i nie ma potrzeby zawierania w tym zakresie porozumienia zmieniającego umowę o pracę. Otrzymywanie wynagrodzenia w niższej wysokości będzie bowiem wynikać z tego, że pracownik łączący pracę z urlopem rodzicielskim faktycznie wykonuje pracę w niższym wymiarze czasu pracy (przez niższą liczbę godzin), a w pozostałym wymiarze korzysta ze zwolnienia od pracy z tytułu urlopu rodzicielskiego.

Pytanie DGP: Czy proporcjonalnego zmniejszenia zasiłku, zgodnie z art. 31 ust. 4a ustawy zasiłkowej (ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372), dokonuje się od stawki dziennej zasiłku macierzyńskiego?

Odpowiedź MRPiPS: Tak. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu poprzez proporcjonalne obniżenie stawki dziennej przyznanego zasiłku.

Pytanie DGP: Czy w przypadku zmiany wymiaru etatu, w jakim pracownik będzie łączył pracę z urlopem rodzicielskim, ustala się na nowo podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, czy tylko na nowo dokonuje się proporcjonalnego zmniejszenia zasiłku, zgodnie z art. 31 ust. 4a ustawy zasiłkowej?

Odpowiedź MRPiPS: Zgodnie z art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe. Jednocześnie z art. 31 ust. 4a wprost wynika proporcjonalne zmniejszenie ustalonego zasiłku macierzyńskiego. Reasumując, zasiłek macierzyński w okresie urlopu rodzicielskiego pracownica otrzymuje w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy podjętej w czasie tego urlopu.


Pozostało 62% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane