\Dofinansowanie w obecnej formule etatów dla ludzi bez pracy powyżej 50. roku życia się nie sprawdza. Rząd zapowiada zmiany.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że jesienią rozpocznie prace nad uporządkowaniem systemu pomocy państwa w walce z bezrobociem. Zmiany mają objąć m.in. sposoby wsparcia pracodawców zatrudniających bezrobotnych powyżej 50. roku życia.
– Nie można dalej tolerować sytuacji, że pracodawcy mają tanich pracowników finansowanych ze środków publicznych. Firmy otrzymujące takie środki powinny zatrudniać bezrobotnych na bardziej trwałych umowach, niż to ma miejsce obecnie – podkreśla Stanisław Szwed, sekretarz stanu w resorcie pracy.