Rozmawiamy ze SŁAWOMIREM PARUCHEM, ekspertem prawa pracy - Pracownik może uniknąć odpowiedzialności za nieumyślną szkodę, jeśli pracodawca podpisze z ubezpieczycielem odpowiednią polisę OC.
• Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną przez pracownika kontrahentom?
- Zgodnie z kodeksem pracy, w przypadku wyrządzenia przez pracownika osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, do jej naprawienia zobowiązany jest wyłącznie pracodawca.