Instruktorem sportowym można zostać w każdej dyscyplinie sportowej, wymienionej w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 27 czerwca 2001 r. W wykazie znajduje się m.in.: bilard, paintball, tenis, płetwonurkowanie, narciarstwo (zjazdowe i biegowe), wrotkarstwo.

Tytuł ten uzyskać można na Akademii Wychowania Fizycznego na studiach wyższych na kierunku wychowanie fizyczne albo kończąc studia wyższe na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską w danej dyscyplinie.

Osoby posiadające średnie wykształcenie mogą uzyskać te kwalifikacje na specjalnie organizowanych kursach w placówkach, które uzyskały na to zgodę ministra sportu (np. w Polskiej Akademii Sportu czy firmie ProActiv). Koszt nauki to około 1 tys. zł. Należy do niego doliczyć kolejne 500 zł za kurs ogólny ze sportu lub rekreacji ruchowej. Kursy te prowadzone są zwykle podczas weekendów. Obowiązkowym wymogiem dla kandydatów na instruktorów jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo można też wykupić polisę OC.

W ostatnich latach rekordy popularności w Polsce bije gubienie zbędnych kilogramów i modelowanie sylwetki pod okiem prywatnych instruktorów. Ci odpowiadają na to zapotrzebowanie coraz szerszą ofertą usług. Nie tylko zapewniają zajęcia z własnej specjalizacji - np. fitnessu, aerobiku czy kulturystyki, ale również udzielają porad z zakresu dietetyki i regenerują klientów za pomocą masażów. Program dostosowywany jest do indywidualnych oczekiwań i możliwości osoby zamawiającej usługę. Co ważne, wszystko to odbywa się zwykle już nie na wynajmowanej sali gimnastycznej, ale w domu zamawiającego usługę. Zarobek miesięczny instruktora jest zależny od liczby klientów. Za jedną 60-minutową wizytę w Warszawie trzeba zapłacić od 70 do nawet 200 zł.

W dobrym tonie jest też pobieranie prywatnych lekcji tenisa, a że jest to sport całoroczny (korty kryte są już w każdym większym mieście), instruktor może liczyć na stały napływ chętnych do gry przez 12 miesięcy. Jedyne koszty działalności, jakie ponosi, to dojazd na kort oraz zakup sprzętu (większość instruktorów wypożycza swoim uczniom rakietę na czas treningu). Jeżeli lekcje odbywają się na kortach wybranych przez klienta, musi on pokryć koszt jego wynajęcia (w Warszawie ceny zaczynają się od 40 zł za 1 godz., w mniejszych miejscowościach od 25 zł za godzinę).

Do najlepiej zarabiających instruktorów należą indywidualni instruktorzy golfa (początkujący nauczyciel w Krakowie zarabia ok. 5 tys. zł miesięcznie). Wyłączne prawo do nadawania uprawnień w tym sporcie ma stowarzyszenie Professional Golf Association Polska. Ogólny koszt szkolenia w tej dziedzinie sportu to 500 euro. Do tego należy dodać koszty podstawowego zestawu kijów (około 1 tys. zł). Inwestycja szybko się jednak zwraca. Stawki profesjonalisty w tej dziedzinie sięgają ok. 10 tys. zł miesięcznie.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz.U. nr 71, poz. 738 z późn. zm.).