Przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS złożono pierwsze wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych na dzieci z programu 500 plus – dowiedziała się PAP w Zakładzie. System jednak zawiesza się w związku z dużą liczbą wejść.

W piątek od północy – w pierwszym dniu funkcjonowania programu za pośrednictwem PUE do godz. 6.00 złożono pierwsze 200 wniosków - powiedział PAP członek zarządu zakładu ds. operacji i eksploatacji systemów Radosław Stępień.

Przed godz. 10.00 wnioski złożyło 11,5 tys. osób, spośród 14 tys. osób, które w tym czasie skorzystały z systemu ZUS. Pierwsze wnioski złożone w PUE zostały już przesłane do gmin.

Ok. 10.00 w związku z nasiloną liczba wejść system zawiesił się, został przywrócony, ale ponownie zbyt duża liczba wejść doprowadziła do jego zablokowania.

"Po pierwszym etapie przyjmowania wniosków 500+ przez PUE ZUS nastąpiły przejściowe problemy z dostępem do Platformy. Staramy się wyeliminować te problemy. Pracujemy nad przywróceniem pełnej funkcjonalności" - poinformowało Biuro prasowe Zakładu, przepraszając za niedogodności.

Żeby złożyć wniosek tą droga, trzeba mieć stworzony własny profil na PUE ZUS. Można to zrobić osobiście w każdej placówce ZUS, a wkrótce również przez bankowość elektroniczną - ZUS podpisał już umowy w tej sprawie z PKO BP i BOŚ SA, przygotowywane są z kolejnymi bankami.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje na pierwsze dziecko, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 800 zł, lub 1200 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne; na drugie i kolejne dziecko w rodzinie - niezależnie od dochodów. Świadczenia wypłacane będą do ukończenia przez dzieci 18 roku życia. Wnioski o świadczenie można składać - oprócz ZUS - m.in. przez bankowość elektroniczną, a także w formie papierowej - w samorządach i na poczcie.