Przedsiębiorcy protestują przeciwko mieszaniu się organu rentowego w płace zatrudnianych osób. Sprawą zajmie się Trybunał Konstytucyjny.
Na rozpatrzenie przez trybunał czeka pytanie prawne zadane przez Sąd Okręgowy w Częstochowie (sygn. akt P 9/15). Zdaniem sędziów art. 83 ust. 1 i 2, w związku z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z 12 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) jest niezgodny z ustawą zasadniczą. A to właśnie na tej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Polega to na weryfikowaniu z datą wsteczną wysokości wynagrodzenia pracownika – i to mimo istnienia ważnej i wykonanej umowy o pracę oraz pobranej od niej składki w wysokości adekwatnej do kwestionowanego wynagrodzenia.
Trudne sprawy