Osoba otrzymująca zasiłek dla opiekuna nie straci go, jeśli inny członek rodziny uzyska świadczenie pielęgnacyjne. Nie będzie to jednak dotyczyć specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sejm w najbliższym czasie zajmie się projektem zmian w przepisach, który ma zlikwidować zasadę, że w jednej rodzinie może być przyznane tylko jedno świadczenie opiekuńcze. Jednak przygotowana przez senatorów nowelizacja nie obejmuje w praktyce wszystkich możliwych opcji pobierania wsparcia przez osoby zajmujące się różnymi, niepełnosprawnymi członkami rodziny. Problem ten dostrzega Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz gminy, które wskazują na potrzebę rozszerzenia zakresu nowelizacji, aby opiekunowie byli równo traktowani.
Niewykonane orzeczenie