Już za kilka dni, od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o uzyskanie specjalnego wsparcia na dzieci. Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jakie dokumenty trzeba przedstawić w gminie
Czy starając się o 500 zł na pierwsze dziecko, wystarczy przedstawić sam PIT za 2014 r. (nie prowadzimy z mężem gospodarstwa rolnego), czy konieczne jest jakieś oświadczenie, że dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 800 zł?
Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne do ukończenia przez nie 18. roku życia, musimy spełnić kryterium dochodowe netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Jeśli rozliczamy się przez PIT, wystarczy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na dziecko. Nie musimy dołączać zaświadczenia o dochodach ani aktu urodzenia potomka. Gmina sama to sprawdzi w urzędzie skarbowym i ZUS. Jedynie w sytuacjach bardziej skomplikowanych poprosi o dodatkowe dokumenty.